Friday, September 3, 2010

Zahe izzo jalaale Bu-Turaabe fakhre insaane - Manqabat in shan of Hazrat Maula Ali (K.W.K.) by Hazrat Shah Niyaz (R.A.)Zahay izzo jalaale Bu-Turaabe fakhre insaane,
Ali-e-Murtaza mushkil kushaaye sher-e-Yazdaane.
...
Wali-e-Haq wasi-e-Mustufa dariyaae faizaane,
Imaam-e-do-zahaane qibla-e-deene wa imaane.
...
Payambar dar sar-e-mimbar nashishto khaan Maulayash,
Ke taa Maulae ashra baashad andar qhalk-o-burhaane.
...
‘Niyaz’ andar qayamat be sar-o-saamaan khwaahi shud
Ki az hubbo tawallae Ali daari to saamaane.
...
~ Hazrat Shah Niyaz Be-Niyaz R.A.